Utvikling av ledere og ledelsesprosesser i organisasjoner

2c Learning tilbyr ledertrening for ledere i både offentlig og privat sektor.

 • Er du som leder usikker i din lederrolle?
 • Er dere en ledergruppe som ikke samarbeider optimalt?
 • Eksisterer det dårlig kommunikasjon internt i avdelinger som hindrer effektiv bruk av ressurser?
 • Presterer ikke din organisasjon så godt den burde?
 • Et arbeidsfellesskap hvor medarbeider ikke tar det ansvar og initiativ som de kunne ha gjort
 • Har dere lav score på medarbeiderundersøkelser?
 • Når feil og mangler blir sanksjonert og straffet

2c Learning hjelper deg å bli en bedre leder

Vi arbeider for at mennesker skal kunne leve gode liv og få utnyttet sitt potensiale på arbeidsplassen! 2cLearning leverer ledertrening til norske ledere hvor du lærer å se seg selv, relasjoner til andre, situasjoner med andre – og ikke minst, det å se framover.

Lysten til å trene ledere er grunnen til at jeg startet 2c Learning!

-Arne Svendsen

Arne_Svendsen_2c-learning

Om Arne Svendsen

Jeg har arbeidet 10 år som konsulent innen leder- og organisasjonsutvikling. Oppgavene har i hovedsak vært lederutviklingsprogrammer, utvikling av ledergrupper, teamutvikling, medarbeiderskap og gjennomføring av ulike utviklingsprosjekter.

Jeg har arbeidet til sammen 19 år som leder. Det varierer fra å være rådmann i en kommune, organisasjonssjef i en industribedrift, til å ha ulike lederstillinger på flere nivåer i Forsvaret.

Jeg har lenge interessert meg for lederutvikling og egenutvikling i et forsøk på å forstå mennesker. Det startet når jeg gikk på Krigsskole. Jeg ble nysgjerrig på hvorfor vi var som vi var og at lederskapet til hver og en av oss ble forskjellig basert på hvem vi var. Jeg deltok på sjefspsykologens utdanningsprogram for omstilling i Forsvaret, som var et program for å utdanne internkonsulenter for omstillingsarbeidet i Forsvaret. Jeg studerte deretter organisasjonspsykologi på BI og videre pedagogikk på Universitetet i Oslo. Deretter tok jeg en master i offentlig ledelse og styring ved Høyskolen Innlandet. Jeg har supplert dette med en utdanning innen kroppsorientert psykoterapi.

Frode Dale har bakgrunn fra Forsvaret som major og fagansvarlig for leder- og organisasjonsutvikling i Hæren. Han har en mastergrad i ledelse fra BI, har skrevet 2 ledelsesbøker og planlagt og gjennomført flere hundre lederutviklingsprogrammer og ledertreningskurs. Hans spisskompetanse er innfasing av nye ledere på alle nivåer.

Frode_Dale_2c_learning

Tor Rune Raabye er tidligere generalmajor i Hæren med mer enn 35 års praktisk ledererfaring kombinert med teoretisk ledelse- og lederskapsutdanning fra inn- og utland. Han har en mastergrad i strategi fra USMC University, USA. Hans spisskompetanse er mentoring av mellom- og toppledere.

Tor-Rune-Raabye_2c_learning_lederutvikling

Våre verdier

Alle må bli sett med det potensiale de har. Vi mener at psykologisk trygge mennesker tar mer ansvar og initiativ. Vi mener også at ulikhet er en styrke! Alle må få brukt det beste i seg selv. Derfor er det viktig at alle bidrar til å utvikle gode arbeidsfellesskap. Å feile kan bidra til læring og forbedring!

Dette kan vi hjelpe deg med

Vi bidrar til at du blir en bedre leder! Hvem passer våre tjenester for? Under ser du noen situasjoner hvor vi kan hjelpe deg. Les mer om våre tjenester her.

Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi også 

 • Kriseledelse og krisetrening
 • Strategisk ledelse og strategiutvikling
 • Rekruttering og onboarding av nye ledere
 • Oppfølging og utvikling av førstegangsledere

Topplederrekruttering

topplederrekruttering.no

Den erfaringen jeg har fått gjennom mine ulike lederstillinger og den utdanningen jeg har tatt gjennom årene, har blitt en fantastisk reise for å forstå hvordan vi fungerer som menneske, leder, kollega og samarbeidspartner.

På denne reisen har jeg oppdaget at noe av den viktigste kompetanse en leder bør ha, er å kunne:

 • se seg selv og hvordan en virker på andre
 • se sine medarbeidere - både se det det som de gjør og er i dag og det potensiale de har for å utvikle seg på noen områder
 • se det som skjer mellom oss - både mellom deg som leder og mellom dine medarbeidere
 • se den konteksten og kulturen du er en del av
 • se fremover - for å gi retning og fremtidstro

Vil du ta kontakt med oss?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for å høre mer om kursene og melde deg på. Send oss en melding i skjema under.