forandring_fryder_endring_endringsledelse_2c-learing

Forandring fryder? Kanskje ikke alltid

Noen endringer velger vi ikke selv og de er kanskje ikke så frydefulle som andre. Pandemien som vi er inne i, er ett eksempel.


2c-Learning-kultur_psykologisk-trygghet

Kultur bidrar til trygghet og forutsigbarhet

Å forstå kultur og hvordan denne virker er nødvendig for alle som arbeider med organisasjoner og deres utvikling og endringer.