2c-Learning-kultur_psykologisk-trygghet

Kultur bidrar til trygghet og forutsigbarhet

Organisasjonskultur er et viktig område innen organisasjonspsykologien. Jeg ønsker i denne…