forandring_fryder_endring_endringsledelse_2c-learing

Forandring fryder? Kanskje ikke alltid

«Forandring fryder» er et kjent utsagn. Vi gleder oss til å komme på hytta for å få en forandring.…