Spill av

Vi er konsulenter som bruker vår erfaring til å løse kundenes utfordringer

2c Learning arbeider prosessbasert og legger erfaringsbaserte læring til grunn for vårt utviklingsarbeid.

Vi bistår ledere i offentlig sektor og i det private næringslivet.

Lederutvikling

Lederutvikling foregår enten som mentoring, coaching, ledergruppeutvikling eller lederutviklingssamlinger hvor målet er å utvikle den enkelte leders praksis som leder og i team.

Medarbeiderskap

I mange organisasjoner finnes det organisasjonsformer som gjør at medarbeidere blir tillagt et større ansvar og ofte er medarbeiderne nødt til å lede seg selv og i noen grad også lede andre.

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet handler om å kunne si hva en mener, komme med innspill og forslag, dele sin kompetanse og være seg selv uten å frykte represalier eller andre sosiale sanksjoner.

Vi skreddersyr programmer og utviklingstiltak basert på de behovene lederne og organisasjonen har.

Vi i 2c Learning kommer ikke med ferdige løsninger, men vil alltid tilpasse arbeidet til den organisasjonen og de lederne vi arbeider med. Dette gjør vi ved å gjennomføre noen intervjuer av nøkkelpersoner for deretter å gå i dialog om veien videre.